روشن سازی ارزشها در دوران کرونا

این روزها پیامهای زیادی در خصوص ویروس کرونا دریافت می کنیم و با انبوهی از اطلاعات و توصیه ها در این خصوص مواجه هستیم که گاها تناقض در اطلاعات وجود دارد و موجب سر درگمی و افزایش نگرانی افراد می شود و  و صد البته موارد بسیار مهم  و کاربردی هم وجود دارد . به نظر می رسد انرژی و وقت  لازم را در این زمینه صرف کرده ایم و یادگرفته ایم که تهدید  را جدی بگیریم اما ارامش خودمان را حفظ کنیم، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنیم، در خانه بمانیم ، با علایم خفیف  به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نکنیم و….. با اینحال لازم است یک گام به جلو حرکت کنیم و با رعایت تمامی موارد فوق تمرکز را از مشکل بر داریم و از وضیعت پیش امده به عنوان فرصتی برای شناسایی امور ناتمام زندگی مان و روشن سازی ارزش هایمان استفاده کنیم.

برای این کار فرض کنیم عمرمان به پایان رسیده و قراره قربانی این ویروس شویم(عرض کردم فقط فرض می کنیم) چه ای کاش هایی به ذهنمان می رسد؟ اگر درخواست فرصت زندگی مجددا را داشته باشیم . از انجام چه کارهایی پشیمان بودیم ،چه فرصت هایی را از دست داده ایم، چه کارهایی را می توانستیم به شیوه متفاوتی انجام بدیم. ایا تاکیدهای خاصی که در زندگی مان بر امور خاص داشتیم ایا اکنون برایمان مهم و معنادار هستند یا نه؟

پس بیایید ارزش های خودمان را در حوزه های مختلف زندگی از جمله سلامت، خانواده ، شغل ، روابط اجتماعی، و…. مشخص کنیم و رفتارهای کارامد و ارزش مدار را شروع کنیم . ممکن است تصمیم بگیریم سبک زندگی مان را تغییر دهیم، ورزش را شروع کنیم به نوع تغدیه خودمان دقت بیشتری داشته باشیم ،  قدر خانواده مان را بیشتر بدانیم و وقت بیشتری به انها اختصاص دهیم، نوعدوستی بیشتری داشته باشیم ، و مسولانه و با تعهد بیشتری کار کنیم. در نتیجه با تمرکز افکار و رفتار خود بر امور کنترل پذیر زندگی مان و حرکت در ان جهت ،  فشار روانی ناشی از کرونا را مدیریت کنیم از این طریق  سیستم ایمنی خود را ارتقا دهیم.

سربلند و سلامت باشید

دکتر محمد قمری

هیات علمی دانشگاه و دانشیار مشاوره

مقالات بیشتر