عادله مرادی

عادله مرادی

عادله مرادی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روان شناسی

گرایش: بالینی

موسسه/دانشگاه:

دانشگاه آزاد قزوین

سوابق شغلی:

درمانگر

کلینیک: حیات

۳۰ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش در زمینه مشاوره تحصیلی

۱- درمانگر خانواده

۲- تربیت درمانگر کودک و نوجوان

۳- روان درمانگر پویشی ISTDP

۴- درمانگر اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان ( اختلال خواندن ، نوشتن و ریاضی )

۵- درمانگر اختلالات اضطرابی ، بیش فعالی ، افسردگی ، و وسواس فکری – عملی در کودکان و نوجوانان