عسل پور زمانی

عسل پور زمانی

نام: عسل

نام خانوادگی: پورزمانی

تحصیلات: دانشجوی  دکتری تخصصی مشاوره  و راهنمایی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد: مشاوره و راهنمایی

حوزه فعالیت:

درمان مشکلات رفتاری ، شناختی کودکان و نوجوانان

مشاوره و روان درمانی

مشاوره خانواده

درمانگری شناختی ، رفتاری بزرگسالان

مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، مهارتهای زندگی ، مشکلات خانوادگی و زناشویی

درمان اضطراب و افسردگی وسایر مشکلات روانشناختی