میترا ناصر پور

میترا ناصرپور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دارای پروانه از سازمان  نظام روانشناسی و مشاوره  و  دادگستری

زمینه های مشاوره:

۱-خانواده درمانی  و زوج درمانی

۲-مشاور در زمینه تربیت نوجوان

۳-مشاور قبل ،حین،بعد از ازدواج

۴-مشاوره در زمینه طلاق

۵- مشاور در زمینه روابط بین فردی