کلینیک اختلال های روانشناختی

دنیای امروزی، دنیای استرس شناسایی و نامگذاری شده است. انسان امروزی با واقعیت غیر قابل اجتناب فشارهای زندگی از جمله بیکاری، بیماری، ترافیک، سیل، زلزله، طلاق، احساس بی عدالتی، و رقابت و… مواجهه است . و تجربه این فشارها به شدت سلامت جسمانی و روانی بشر را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل میزان بروز اختلالهای روانی از جمله افسردگی، وسواس، اضطراب، مشکلات روان تنی، مشکلات شخصیتی، مشکلات اعتیادی، و….بسیار بالا است. با توجه به غیرقابل اجتناب بودن این فشارها، چیزی که تفاوت ایجاد می کند نحوه مقابله و کنار آمدن با این فشارهای زندگی است. کسانی که با پذیرش واقعیت وجودی مشکلات و فشارها بر جنبه های کنترل پذیر زندگی و رفتارهای ارزش مدار تمرکز می کنند پیامدهای مثبت تری را تجربه می کنند، افرادی که بر مشکلات غیرقابل تغییر تمرکز می کنند بار مشکلات بیشتری را تجربه می کنند و به پیامدهای منفی ان از جمله بروز اختلالهای روانی گرفتار می شوند. لذا روانشناسان و مشاوران مجرب ما در کلینیک حیات در پیشگیری از بروز مشکلات و درمان این اختلالها به هموطنان عزیز کمک می کنند تا علاوه بر حل مشکلات زندگی و درمان اختلالهای روانی، کیفیت زندگی خود را افزایش داده و با شادی و رضایت بیشتری زندگی کنند. برخی از خدمات این حوزه:
– آموزش تاب آوری و ارتقای کیفیت زندگی
– آموزش شیوه های مدیریت استرس
– درمان اختلالهای اضطرابی
– درمان اختلال افسردگی
– درمان وسواس فکری- عملی
تعدیل و درمان اختلالهای شخصیت
– درمان PTSD
– درمان اختلاهای خورد و خوراک
– درمان ناهنجاری ها و اختلالهای عملکرد جنسی
– درمان وابستگی های اعتیادی و دارویی
– درمان اختلالهای خواب
– درمان مشکلات رفتاری و سازگاری
– و……….