کلینیک تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده

ازدواج در هر عصر و دوره ای تحت راهنمایی و اموزش صورت می گرفته است. در دوران اولیه و در جوامع سنتی این راهنمایی و اموزش توسط بزرگان، افراد مورد اعتماد، و والدین انجام می گرفته است. ولی در جوامع امروزی به دلایل مختلفی از جمله تغییرات و تحولات گسترده درابعاد مختلف زندگی بشر، عدم شناخت خانواده ها از یکدیگر، تحرک اجتماعی، تغییر نقش ها، تغییر انتظارات از ازدواج و دلایل بسیار دیگر باعث شده است دیگر اموزش و راهنمایی ازدواج به شیوه سابق چندان موثر نیافتد و لازم است به صورت تخصصی تر و حرفه ای به این امر مهم پرداخته شود. روانشناسان و مشاوران متخصص در حوزه ازدواج و خانواده تربیت می شوند تا مسیر انتخاب اگاهانه را برای آنها اسان تر کنند و به ازدواج موفق برسند. تحقیقات و تجربیات نشان داده است ازدواج موفق با شادکامی، رضایت، سلامت روانی و جسمانی، بهبود وضعیت اقتصادی و پیامدهای مثبت دیگر همراه است در مقابل ازدواج ناموفق و انتخاب نامناسب با پیامدهی منفی از جمله افسردگی، نارضایتی از زندگی، مشکلات اقتصادی و پیامدهای منفی بسیار دیگر همراه است. لذا، متخصصان مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در مرکز حیات در کنار عزیزان در استانه ازدواج هستند تا در این مرحله از زندگی و انتخاب عزیزان را یاری دهند. خدماتی که در این حوزه متخصصان ما ارایه می دهند: کمک به خودشناسی که عامل بسیار مهم و تعیین کننده در موفقیت ازدواج است روشن سازی معیارها و استاندارهای فردی برای ازدواج اشنایی و شناخت شریک زندگی آینده تطبیق و تناسب ویژگی های شخصیتی دو طرف آموزش مهارتهای دوران آشنایی، نامزدی و عقد آموزش شناخت و درک تفاوت های دو جنس آموزش مهارتهای تصمیم گیری در ازدواج آموزش حل مساله و… فعالیت مشاوران تخصصی ازدواج و خانواده به مشاوره قبل از ازدواج محدود نمی شود بلکه این متخصصان آمادگی دارند در کل مراحل تحول خانواده با اموزش ها و مشاورهای مناسب زوج و خانواده را در جهت حفظ رابطه و افزایش کیفیت آن یاری دهد. از جمله خدماتی که روانشناسان و متخصصان مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده حیات بعد از شروع زندگی مشترک ارایه می دهند به شرح زیر است: اموزش مهارتهای زندگی زناشویی آموزش حل مساله و مدیریت تعارض آموزش نحوه ارتقای کیفیت زناشویی آموزش شیوه های فرزند پروری آموزش شناسایی، ابراز و مدیریت هیجانها مدیریت تعارض والد- نوجوان رواندرمانی و مشاوره خانواده و…..