کلینیک مشاوره تحصیلی

کسب موفقیت تحصیلی یکی از مهمترین عوامل موثر در جایگاه شغلی و اجتماعی  افراد در زندگی در نتیجه رشد و پشرفت انهاست. با توجه به تفاوت های فردی بین افراد در زمینه شخصیت، استعداد، ارزش ها و باورها، حتی امکانات در زندگی موفقیت تحصیلی مستلزم شناخت این تفاوتها و هدایت هر دانش اموز یا دانشجو در مسیر متناسب با ویژگی های فردی است. لذا همکاران ما در کیلینک مشاوره تحصیلی مرکز حیات این این امر مهم شما عزیزان را یاری می دهند:

خدمات این مرکز در حوزه تحصیلی:

 • کمک به برنامه ریزی تحصیلی متناسب با شرایط هر فرد
 • آموزش روش های مطالعه و یادگیری
 • کاهش اضطراب امتحان
 • برنامه ریزی برای موفقیت در کنکور
 • انتخاب رشته تحصیلی
 • خودشناسی
 • تقویت حافظه
 • ارتقای انگیزه تحصیل و یادگیری
 • کاهش استرس
 • افزایش اعتماد به نفس
 • مهارتهای ارتباطی در مدرسه
 • مشاوره خانواده در خصوص مشکلات دانش اموزان
 • کمک به رشد متعادل و همه جانبه دانش اموزان