درباره حیات کلینیک

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره حیات از سال ۱۳۹۲ فعالیت خودرا با مجوز نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران در کرج آغاز کرددر این مدت خدمات تخصصی را در حوزه‌های مختلف روانشناسی، مشاوره و روان درمانی ارائه کرده است.

بهترین روانشناس و مشاور در کرج با مدیریت دکتر محمد قمری دکتری مشاوره و عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر داخلی مریم خانعلی زاده