کرونا و سوگ بازداری شده

فقدان فرد عزیز یکی از دشوارترین رویدادهایی است که فرد در زندگی تجربه می کند و این پدیده می تواند پیامدهای منفی متعددی در زمینه های جسمانی، شناختی، عاطفی،اجتماعی و رفتاری بدنبال داشته باشد. وقتی فرد فقدانی را تجربه می کند دچار سوگ می شود و با طی فرایند طبیعی سوگ ( انکار، خشم، چانه […]

روشن سازی ارزشها در دوران کرونا

این روزها پیامهای زیادی در خصوص ویروس کرونا دریافت می کنیم و با انبوهی از اطلاعات و توصیه ها در این خصوص مواجه هستیم که گاها تناقض در اطلاعات وجود دارد و موجب سر درگمی و افزایش نگرانی افراد می شود و  و صد البته موارد بسیار مهم  و کاربردی هم وجود دارد . به […]