کلینیک روان سنجی و آزمون های روانی

برای شناخت مراجع و کمک به وی روش های مختلفی وجود دارد. یکی از روش ها برای شناخت مراجع، ازمون های روانی است. آزمون وسیله ای است عینی برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار در موقعیت معین. آزمونها به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند از جمله آزمونهای هوش و استعداد، آزمونهای رغبت […]

کلینیک اختلال های روانشناختی

دنیای امروزی، دنیای استرس شناسایی و نامگذاری شده است. انسان امروزی با واقعیت غیر قابل اجتناب فشارهای زندگی از جمله بیکاری، بیماری، ترافیک، سیل، زلزله، طلاق، احساس بی عدالتی، و رقابت و… مواجهه است . و تجربه این فشارها به شدت سلامت جسمانی و روانی بشر را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل […]

کلینیک تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده

ازدواج در هر عصر و دوره ای تحت راهنمایی و اموزش صورت می گرفته است. در دوران اولیه و در جوامع سنتی این راهنمایی و اموزش توسط بزرگان، افراد مورد اعتماد، و والدین انجام می گرفته است. ولی در جوامع امروزی به دلایل مختلفی از جمله تغییرات و تحولات گسترده درابعاد مختلف زندگی بشر، عدم […]

کلینیک مشاوره تحصیلی

کسب موفقیت تحصیلی یکی از مهمترین عوامل موثر در جایگاه شغلی و اجتماعی  افراد در زندگی در نتیجه رشد و پشرفت انهاست. با توجه به تفاوت های فردی بین افراد در زمینه شخصیت، استعداد، ارزش ها و باورها، حتی امکانات در زندگی موفقیت تحصیلی مستلزم شناخت این تفاوتها و هدایت هر دانش اموز یا دانشجو […]