درباره کارگاههای ما

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره حیات در دو سطح  تخصصی و عمومی کار گاه برگزار می کند:

کارگاههای تخصصی این مرکز برای روانشناسان و مشاوران برگزار می شود و بیشتر جنبه تربیت درمانگر دارد.  کارگاههای این حوزه با مجوز سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و برای شرکت کنندگان در پایان دوره گواهی شرکت در کارگاه صادر می شود و برای روانشناسان و مشاورانی که عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند امتیاز بازاموزی دارد.  کارگاههای دارای مجوز این مرکز به شرح زیر است:

همچنین در این مرکز با همکاری اداره کل ورزش و جوان استان البرز کارگاههای رایگان برای جوانان در استانه ازدواج و ازدواج کرده به صورت رایگان برگزار می شود. از جمله کارگاههای این قسمت شامل:

عناوین کارگاههای آموزشی

دکتر سعید جهانیان

سنجش و ارزیابی آغازین در زوج درمانی

۸ ساعت

دکتر محمد قمری

رویکردهای کاربردی زوج درمانی

۱۶ ساعت

دکتر محمد قمری

مداخله در مشکلات جنسی

۱۶ ساعت

دکتر محمد قمری

مداخله در بی وفایی زناشویی

۸ ساعت

میترا ناصر پور

دکتر وحیده باباخانی

مداخله در طلاق عاطفی

۸ ساعت

میترا ناصر پور

دکتر افسانه علیزاده

مداخله در تعارض زناشویی

۸ ساعت

میترا ناصر پور

دکتر وحیده باباخانی

مشاوره طلاق

۸ ساعت

دکتر سعید جهانیان

اجرا و تحلیل ازمونهای روانی در زوج درمانی

۸ ساعت

دکتر محمد قمری

مشاوره قبل از ازدواج

۱۶ ساعت

میترا ناصر پور

دکتر افسانه علیزاده

مداخله در خشونت همسر

۸ ساعت

دکتر محمد قمری

کارگاه طرحواره درمانی پیشرفته ( زوج درمانی طرحواره محور)

۳۲ ساعت

دکتر محمد قمری

طرحواره درمانی

۳۲ساعت

کارگاههای عمومی این مرکز برای عموم شهروندان برگزار می شود:

کارگاه خودشناسی

کارگاه مدیریت خشم

کارگاه مهارتهای ارتباطی

کارگاه شیوه های فرزند پروری

مجموعه کارگاههای مهارتهای زندگی

برنامه زمانبندی و اجرای کارگاهها حداقل یک هفته قبل از برگزاری در سایت و اینستاگرام مرکز قرار می گیرد.